نماد الکترونیکی حلما سافت
preloader
اجرای چند کاربره بر روی شبکه

قابلیت اجرای چند کاربره برنامه بر روی شبکه

صدور انواع حواله

صدور حواله ورود , خروج , تغییر نام کالا و خارج کردن یک حواله در چند مرحله

ثبت هزینه انبارداری

ثبت هزینه انبارداری در هنگام ورود , خروج و تغییر نام کالا

اعلام رویدادها از طریق پیام کوتاه

اعلام رویدادهای گوناگون هر مشتری از طریق پیام کوتاه به صورت اتوماتیک

ثبت عملیات مالی

ثبت عملیات های مالی انبار مانند دریافت و پرداخت

معرفی اشخاص

معرفی اشخاص (مشتری ها و...) به همراه نمونه امضاء

تعریف و گزارشگیری هزینه کالا

تعریف و گزارشگیری هزینه کالا مانند بارچینی , کرایه بار , تخلیه خارج از ساعت و ...

تهیه و بازیابی کپی پشتیبان

تهیه و بازیابی کپی پشتیبان

گزارش از حواله

گزارش از حواله بر اساس شماره حواله , خریدار , فرستنده , شماره ماشین و ...

گزارشگیری از صورتحساب هر شخص

گزارش گیری از صورتحساب مالی هر شخص

نمایش سود خدمات

نمایش سود خدمات هر کالا

عملکرد صندوق و بانک

گزارشگیری از عملکرد صندوق و بانک

نمایش مانده حساب

نمایش مانده حساب اشخاص

گزارش گیری اصلاحات

گزارشگیری از اصلاحات انجام شده در نرم افزار

ایجاد سطح دسترسی

ایجاد سطح دسترسی برای هر کاربر

ارسال صورتحساب از طریقه های مختلف

ارسال صورتحساب اشخاص از طریق فکس و ایمیل به صورت اتوماتیک

ثبت اثر انگشت و عکس چهره

ثبت اثر انگشت و عکس چهره خارج کننده کالا

بایگانی مدارک

بایگانی مدارک دریافتی از هر مشتری مانند فکس و کارت ملی و ...

آزاد کردن حواله از طریق پیام کوتاه

آزاد کردن حواله از طریق پیام کوتاه

ثبت ناقصی کالا

ثبت ناقصی کالا در هنگام ورود و اخطار در هنگام خروج

نمایش ترازنامه انبار

نمایش ترازنامه انبار

و دیگر امکانات

امکانات بسیار دیگری در این برنامه وجود دارد