نماد الکترونیکی حلما سافت
preloader
تشخیص اتوماتیک نام کالا

امکان تشخیص اتوماتیک نام کالا بر اساس سریال نامبر و مدل دستگاه

ارسال سریال

امکان ارسال سریال به دفتر مرکزی

جداسازی اتوماتیک سریال

امکان جدا سازی اتوماتیک سریال های تکراری و نا معتبر

گزارش گیری

امکان کنترل ورود و خروج سریال ها , سریال های موجود و...

تفکیک سریال ها

امکان جدا سازی سریال نامبر مرتبط به هر شرکت به تفکیک

خروجی ها متنوع

امکان انتقال سریال نامبرها به فایل های تکست و اکسل